Online İşlem Merkezi
Kalite

Kalite

Pronet Güvenlik Hizmetleri olarak,

  • Güvenlik hizmetinin gereği olarak müşteri bilgilerinin gizliliği esaslarına bağlı kalmayı,
  • Müşterilerimizin saygısını, memnuniyetini ve karşılıklı bağlılığımızı geliştirecek şekilde beklentilerinin zamanında karşılanmasını ve aşılmasını,
  • Yeni projelerde en yeni teknolojiyi kullanarak uygun maliyetlerle hizmet sağlamayı
  • Eğitimli ve uzman personelimizle müşteri memnuniyetinde sürekliliğini sağlamayı,
  • Çalışanlarımızın ortak katılımı Kalite Yönetim Sistemimizi sürekli geliştirmeyi,
  • Yasal ve mevzuat şartlarına tüm hizmet noktalarımızda eksiksiz olarak uymayı,
  • Uluslararası Kalite Yönetim Standartları doğrultusunda kurduğumuz sistemimizi yürüteceğimizi ve sürekli geliştirerek sahip çıkacağımızı,
  • Zaman, maliyet ve kaynak israfını önleyen “VERİMLİLİK VE TASARRUF” ilkelerini izleyerek,alt yapı ve çalışma ortamımızı geliştirmeyi,
  • Tüm çalışanlar ve tedarikçilerimizle birlikte, “ETKİN İŞ SONUÇLARI” yaratacağımızı,
  • tüm yönetim ve çalışanlarımızla taahhüt ederiz.